Į šventąją žemę

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Į šventąją žemę
Vincas Mykolaitis-Putinas
1963 m.


<poem> Aš šiandien einu kaip keleivis Į šventąją žemę, tylus piligrimas, Gimtinės šilainėm ir kloniais, Laukais ir arimais.

Suskaudo pavargusios kojos, Rūsčiai apsiniaukė kakta, Tačiau nepames savo tako Gumbuota lazda.

Aš temstančio vakaro prošvaisčių Ir rytmečio paukščių čiulbėjimo, Ir meilės saldžių pažadų Anądien buvau paviliotas — Ir mirtį neigiau, ir gyvenimą sveikinau, O štai jie abudu kaip sesė ir brolis, Viens kitą apglėbę, bučiuojas.

Jie lydi mane Gimtinės šilainėm ir kloniais, Laukais ir arimais, — O aš kaip tylus piligrimas Nešu savo širdį neramią Į žemę — Į šventąją žemę.