(Gilių dailės vaizdų sutvert aš negaliu)

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
(Gilių dailės vaizdų sutvert aš negaliu)
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[74]­

Gilių dailės vaizdų sutvert aš negaliu,
Nes visados,
Kaip tik imu klausyties saulės spindulių
Slaptos maldos,
Aš išgirstu slėpiamus naudojamų žmonių
Dejavimus.
Ir, vieton įspūdžių linksmų ir malonių,
Juntu skausmus.
Ir stoja prieš akis išblyskusie veidai,
Niūrus būrys.
Ir veržiasi širdin sunkių vargų vaizdai,
Lyg sukurys.