(Išvaikščiok Rusiją skersai ir išilgai)

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
* * * (Išvaikščiok Rusiją skersai ir išilgai)
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[49]

Išvaikščiok Rusiją skersai ir išilgai
Nuo Čiukčių pussalio lig Nemuno vagos
Ir grįžęs pasakyk, ar daug tu sutikai
Žmonių nenorinčių, netrokštančių taikos.
Ir grįžes pasakyk, ar daug radai namų,
Kur motinos širdis neplyšta iš skausmų,
Kur tėvas žilgalvis neverkia del baisaus
Likimo kritusio kaž-kur toli sūnaus.
Nuliūdus Rusija, tik caras kraugerys
Neliūsta, kaip ir jo plėšrių tarnų būrys.
Kad juos pasotinus permaža tų aukų.

(Nepabaigtos).