Aptarimas:Muzikos pedagogika

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search

Tinkamumas projekto veiklai[keisti]

Žemiau pateikiama 2008 m. lapkričio 29-30 d. vykusi diskusija dėl aptarimo pavadinime nurodyto straipsnio tinkamumo Vikišaltinių projektui, kurioje buvo priimtas susitarimas nustatyti ir atskiru puslapiu įtvirtinti aiškiai apibrėžtas projekto veiklos ir enciklopedinio tinkamumo taisykles. Pasitarus su kompetentingu Vikipedijos bendruomenės nariu, diskusija buvo suspenduota iki 2008 m. gruodžio 5 d. Anksčiau nei iki numatyto termino, paaiškėjo jos rezultatai, kurie aptarimą nulėmė minėto straipsnio naudai, t.y., ne ištrynimui, o tuo pačiu projekte atskiru puslapiu buvo sukurtos atitinkamos taisyklės.
Diskusijos rezultatas paskelbtas minėtų metų gruodžio 8 d. (žr. apač.)


Straipsnio autoriui: puslapis neatitinka standartų. Vikišaltinių projektui priklauso konkretūs tekstai. Šis straipsnis vargiai atitinka ir pagrindinio projekto reikalavimus, bet leidinių sąrašą galite ten įkelti, jei neprieštaraus bendruomenė (o kol kas, kaip matau, taip nėra). Sėkmės --Kellog257 15:08, 2008 lapkričio 29 (EET)

Nematau formalios priežasties, dėl kurios šis puslapis turėtų būti ištrintas. Visų pirma, nėra nustatyto vikišaltinio standarto. Antra, tai yra VIEŠO NAUDOJIMO tekstas. Trečia, kol kas nėra tokio puslapio, kur tokį šaltinį (t. y. muz. pedagogikai skirtą lit. sąrašą) būtų galima kurti ir pildyti kolektyvinėmis pastangomis. Ketvirta, jeigu dar puslapis nepradėjo gyventi „aktyvaus gyvenimo“, tai nereiškia, kad to nebus ateityje. Šis puslapis, beje, vertingas ir todėl, kad čia mėginta padaryti pradžią lietuviškos muz. pedagogikos bibliografijos sąvadui. Jeigu toks puslapis atsirastų kažkokiame kitame projekte, šitą be abejonės būtų galima trinti. Kol kas siūlau dar palaikyti - bus naudinga muzikos pedagogams ir studentams. Pagarbiai - --Eirimas 17:08, 2008 lapkričio 29 (EET)

Dėl kriterijų - yra tarptautinio projekto nustatyti standartai (apie juos galite pasiskaityti angliškoje versijoje arba bendrojoje Wikimedia Foundation projektų apžvalgoje), t. y., minėti kriterijai nebūtinai turi būti apibrėžti lietuvių kalba, tuo labiau, kad projektas tik kuriasi; kaip matote, dargi iki šiol nekeliami užsienio autorių tekstai (tai labai ribota veiklos sritis ir dažniausiai reikalauja vertimo, nes visi kiti leidiniai, išversti į mūsų kalbą, yra saugomi leidyklų autorinių teisių ir licencijų). Dabar apie reikalą: paprastai kalbant, jūsų įkeltas muzikologijos leidinių lietuvių kalba sąrašas yra išties naudingas, tačiau joks konkretus tekstas čia nepateikiamas. Lietuviškojo Vikišaltinių projekto esmė dar pilnai nesusiformavusi, čia su jumis sutinku, man pačiam kyla rimtų abejonių, ar toks sąrašas iš viso tinka kuriam nors iš Vikimedijos Fondo laisva licencija kuriamų projektų, atsižvelgiant į visuotinai priimtus standartus, bet taip pat galėčiau pridurti, jog Vikišaltinių projekto veikla jau visai greitai turėtų įsibėgėti tiek techniškai, tiek kūrybiškai, taigi ir galėtų būti svarstomi tokio pobūdžio susitarimai. Man asmeniškai šis puslapis visai nekliudo, netgi visai tinka pagal tam tikrų Šaltinių principą, ir yra naudingas. Kol kas tiek: jeigu rimtai apsiimsite šio puslapio priežiūra ir tikrai tvarkote jį bendruomeniniu principu, tuomet palikime. Matote, pastaruoju metu tiek pagrindiniame projekte, tiek gretutiniuose, pradeda atsirasti tam tikrų naudotojų, suinteresuotų tik laikinu (ir dažniausiai niekam realiai nenaudingu) indėliu į projektą, arba anonimų, kurie kuria neaišku kokiomis aplinkybėmis ir neaišku ką (ir tai dažniausiai neatitinka reikšmingumo kriterijų).

Viena pastabėlė dėl straipsnio: išbraukite priešpaskutinį įžangos sakinį („Šį puslapį, remdamiesi bendraisiais vikipedijos ir vikipediškumo principais, kuria, redaguoja ir pildo Lietuvos muzikos mokytojų, muzikos edukologų ir studentų bendruomenė“), nes jis pateikiamas plačiajai visuomenės daliai ir anonimiškoms autorių pastaboms matomame tekste yra ne vieta. Jeigu jau labai norite tai padaryti, manau niekas nesupyktų, jeigu tai nurodytumėte šiame aptarimo puslapyje, savo naudotojo puslapyje arba, blogiausiu atveju, pačiame straipsnyje, tik, taikant vikisintaksę, akiai nematomu būdu (nurodymas kaip tai padaryti; pavyzdys:<!--čia įterpkite tekstą-->)

Dėl šio puslapio aš dar visgi pasikonsultuosiu su, galima sakyti, lietuviškųjų Vikišaltinių ir Vikicitatų projektų pradininku administratoriumi Redagavimu. --Kellog257 21:02, 2008 lapkričio 29 (EET)

Pasižiūrėjau Jūsų nurodytą anglišką vikišaltinių (Wikisources) nuorodą ir nieko prieštaraujančio šiam puslapiui neradau: „Wikisource is an online library of free content publications collected and maintained by the community (see our inclusion policy).“ Sutinku, kad galbūt formatas (literatūros sąvadas) yra nevisai įprastas, tačiau kol kas nematau kito sprendimo. Galbūt galima pasvajoti, kad muz. pedagogikos lit. šaltinių sąvadas (būtinai viki tipo platformoje) būtų kur nors LMMA (Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos) puslapyje. Kai toks atsiras, šitą bus galima naikinti. Jeigu visgi aiškėja, kad šitas puslapis visiškai netinkamas - ką gi, neprieštarausiu, jeigu bus ištrintas. Visgi norisi turuputį laiko, kad skaitytojai (daugiausia muzikos pedagogai ir kt.) savo aktyvumu/pasyvumu patvirtintų/paneigtų šio puslapio būtinumą. Pagarbiai - --Eirimas 01:15, 2008 lapkričio 30 (EET)

Šiaip ar taip, pripažinkite, kad tai nėra įprasta. Galima pasidžiaugti bent vienu dalyku, - kad Lietuvoje vis dar yra žmonių, sugebančių pravesti naudingas ir efektyvias diskusijas. Ir galinčių apginti savo nuomonę. Ačiū :)--Kellog257 09:22, 2008 lapkričio 30 (EET)

P.S. Tai pirmo tokio pobūdžio diskusija šiame projekte. Tikiuosi, kad ir toliau jame dalyvausite.

Koncepcija (griežtai ir liberaliai)[keisti]

Pagal angliškąją Wikisource koncepciją Projekte reikia tekstų. Sąrašai, duomenų rinkiniai sietini su tekstais, šaltinių nuorodomis. Griežtai ir siaurai aiškinant, galėtų būti parašytas vadovėlis Muzikos pedagogika, pabaigoje galėtų būti literatūros/bibliografijos sąrašas, tačiau tai labiau tiktų Projektui lt:Wikibooks. Laikinai, kol per kelis mėnesius kas nors kurtų knygą ar pan., bibliografija galėtų pabūti šiame Projekte... Kol kas labai "vaizdo negadina", nėra "POV" (šališkos) info, tad tegu būna. --Redagavimas 21:49, 2009 sausio 17 (UTC)

Išvados[keisti]

Diskusijos rezultatas: naujai sukurtos taisyklės, numatančios aptarimo pavadinime nurodyto straipsnio ištrynimo proceso sustabdymą; žr. čia.

Ištrynimas[keisti]

Vikišaltiniuose turėtų būti skelbiami tik jau kur nors publikuoti tekstai, kurie nėra saugomi autorių ir gretutinių teisių. Naujiems tekstams kurti arba niekur viešai iki tol nepaskelbtiems publikuoti (pvz., savo kūrybai) Vikišaltiniai nėra tinkama vieta, juolab kad šiuo atveju tai net nebuvo tekstas, o bibliografijos sąrašas. Dėl šių priežasčių puslapis buvo ištrintas. --Homo ergaster (aptarimas) 10:59, 6 balandžio 2020 (UTC)