Ar tu matei?

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Ar tu matei?
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[47]

Ar tu matei,
Kaip grįžęs iš dirbtuvės
Namo šeimynos tėvas rado
Vaikus numirusius iš bado,
Ir kaip mergaitės—paleistuvės,
Nors girtos su svečiais kvatojo,
Širdyj jaunų dienų raudojo?
Ar tu matei?

Ar tu matei,
Kaip alkanąją minią
Nagaikomis kazokai vaikė;
Nevirto budelíams krūtinė,
Ir jie sau nuopelnu palaikė,
Kad jų širdis nesudrebėjo
Ir gatvę lavonais prisėjo?
Ar tu matei?


[48]

Ar tu matei,
Kaip beprotė motušė
Ваза bėgiojo vis kas rytą
Į šilą, kur jos sūnūs krito,
Ir verkė apkabinus pušį,
Ir ašaromis žemę šlakstė,
Ir juokdamos po mišką lakstė?
Ar tu matei?

О, aš mačiau!..
Kol nemačiau to vaizdo,
Laikiau skaudžia ir savo žaizdą.
Dabar gi supratau, kad mano
Kančia—tai tik kančios šešėlis;
Kad mano skurdas—iašelís
Prieš visą skurdo okeaną.
О, aš mačiau!..

1915 m. (1916 m. „Nauj. Gad.“ 4).