Eina garsas

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Eina garsas
Maironis
Eilėraštis sukurtas 1902 m. Peterburge. Tai vienas labiausiai vertinamų Maironio eilėraščių.


Eina garsas Prūsų žemės:
        žirgą reik balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo
        rengias mus terioti.
Pasilik, sesute, sveika, Nuramink širdelę:
Aš pagrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę.

Daugel turtų pas kryžiuočius
        nuo senos gadynės;
Auksu žiba miestų bonės,
        šilko pilnos skrynės.
Aš parnešiu sau iš Prūsų kalaviją kietą,
Tau, sesyte, šilko skarą, diržą auksu lietą.

Jau pavasaris išaušo,
        gieda vėversėlis, –
Nebegrįžta nuo Malburgo
        mielas bernužėlis!
Saulė leidos, buvo kova: kraujo daug tekėjo;
Mylimasis už tėvynę galvą ten padėjo.

Mano draugės gieda linksmos
        ir šilkais dabinas;
Man gi ašaros tik rieda
        ir kapai vaidinas!
Nekalbėsi, bernužėli, man meilių žodelių!
Neužmausi aukso žiedo ant baltų rankelių!