Iš darbìninko katekizmo

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Iš darbìninko katekizmo
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[38]

Kodel milionaì kankinas,
Kasdien skursdami prakaituoja?
Kodel tie, kur turtą gamina,
Visuomet graudžiai aimanuoja?

Todel, kad storieji turtuoliai
Nežino, kur turtą bedėti,
Žmonių milionai — varguoliai
Ir turi vis skursti — kentėti.

Tačiau ar ne dievas taip duoda,
Kad ponai be darbo turtingi.
Vargdieniai gi mato tik juodą
Duonelę, nors dirbti netingi?

Gamta juk gerybių pabėrė,
Visiems ji vienodai jas teikia;
Žmogus nelygumą sutvėrė,
Tat žmogų ir kaltinti reikia.

Bet kaip iš neturto išbristi?
Каiр būvis pagerint vargingas?
Kaip diena giedresnė išvysti?
Ка1р laikas pasiekti laimingas?


[39]

Geruoju negausim mes nieko:
Mes laimę pasieksim per kovą;
Todel negailėkime vieko:
Mums Marksas tebus už vadovą.

(1914 m. „Vilnis“ 17).