Muzikos pedagogika

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia logo Straipsnis Muzikos pedagogika Vikipedijoje.

Žemiau pateikiama lietuviškoji muzikos pedagogikos bibliografija: muzikologijos ir muzikinio ugdymo problemoms skirtos monografijos, mokytojo knygos, vadovėliai, muzikos pedagogikos mokslo straipsniai, populiarūs metodiniai straipsniai, dainynai, kiti su šiuo dalyku susiję leidiniai. Rekomenduojama bibliografiją tvarkyti pagal tarptautinį ISO bibliografinio aprašo standartą.

Naujiena[keisti]

 • JARECKAITĖ, Stanislava. RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ, Sandra. Šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos: mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. 202 p.

Monografijos[keisti]

 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Jaunesniojo amžiaus vaikų ugdymas muzikine veikla. Klaipėda, 2005. 120 p.
 • KIEVIŠAS, Jonas. Vaiko muzikinė raiška. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 1997. 173 p. ISBN 9986-38-080-10
 • JARECKAITĖ, Stanislova. Muzikinis ugdymas Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Klaipėda, 2006. 238 p. ISBN 9955-18-087-0
 • KATINIENĖ, Albina. Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje. Vilnius: Kronta, 1998, 184 p.
 • MATONIS, Vaidas. Muzika. Asmenybė. Kultūra. Vilnius: Muzika, 1991. 192 p.
 • PILIČIAUSKAS, Albertas. Muzikos pažinimas (1-oji knyga): objektas, būdai ir adekvatumas. Vilnius: Vaga, 1984. 248 p.
 • PILIČIAUSKAS, Albertas. Muzikos pažinimas (2-oji knyga): stadijos, rezultatai ir reikšmė. Vilnius: LAMUC, 1998. 284 p.
 • RINKEVIČIUS, Zenonas. Muzikos pedagogika. Klaipėda, 1998.
 • RINKEVIČIUS, Zenonas. Mokinių muzikinis ugdymas (teorinių pagrindų metmenys). Klaipėda, 1993.
 • RINKEVIČIUS, Zenonas. Muzikinis mąstymas ir jo ugdymas mokykloje. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2002. 424 p. ISBN 9986-719-10-0.

Mokytojo knygos[keisti]

 • BALČYTIS, Eduardas. Muzikos mokymas IV-V klasėje. Kaunas: Šviesa, 1973. 146 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika IV-V klasėje: mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 1982. 212 p.
 • BALČYTIS, Eduardas; SURGAUTAITĖ, Vida. Muzikos mokymas VI-VII klasėje. Kaunas: Šviesa, 1983. 152 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzikos mokymo IV-VIII klasėje pagrindai. Kaunas: Šviesa, 1986. 224 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika VI klasėje: priedas mokytojui prie vadovėlio. Kaunas: Šviesa, 1990, 38 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika VIII klasėje: priedas mokytojui prie vadovėlio. Kaunas: Šviesa, 1990, 30 p.

BERTULIENĖ, Ingrida; GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta; VALEIKIENĖ, Vitalija. Vieversys: Mokytojo knyga I klasei su kompaktine plokštele. Kaunas: Šviesa, 2010. 100 p.

 • DAUGARAVIČIUS, Pranciškus; MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzikos mokymas II – III klasėje. Kaunas: Šviesa, 1979. 160 p.
 • DAUGARAVIČIUS, Pranciškus. Muzikos mokymas III klasėje. Kaunas: Šviesa, 1986. 112 p.
 • DAUGARAVIČIUS, Pranciškus, KATINIENĖ, Albina, MARCINKEVIŠIUS, Zenonas. Muzika I – IV klasėje: [priedas mokytojui prie vadovėlių]. Kaunas: Šviesa, 1990. 80 p.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Vaikas, muzika, kūryba. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. 64 p. ISBN 9955-512-39-3.
 • GRICIUS, Algis. Sveika, muzika. Vilnius, 1967.
 • JARECKAITĖ, Stanislova. Muzikinio ugdymo raidos bruožai. Vilnius, 1993.
 • KATINIENĖ, Albina. Ikimokyklinio amžiaus vaikų dainavimo mokymo metodika. Vilnius: PMTI, 1978. p. 116 p.
 • KATINIENĖ, Albina. Šešiamečių vaikų muzikinis auklėjimas. Vilnius: PMTI, 1981. 124 p.
 • KATINIENĖ, Albina. Muzikinio auklėjimo ir lavinimo vaikų darželyje metodika. Kaunas: Šviesa, 1983. 288 p.
 • KATINIENĖ, Albina. Kaip naudotis paveikslėliais “do-re-mi” ir muzikiniais stalo žaidimais: metodiniai nurodymai. Vilnius: PMTI, 1983. 16 p.
 • KATINIENĖ, A. Dainorėlis: muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas: Šviesa, 1985. 68 p.
 • KATINIENĖ, Albina. Muzikinis pirmaklasių ugdymas. Vilnius: Šviesa, 1988. 96 p.
 • KATINIENĖ, Albina. Muzikinės kultūros pradmenų ugdymas darželyje. Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992. 180 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Kai kurie muzikinio auklėjimo klausimai: metodinė medžiaga. Vilnius, 1965. 14 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Kaip mokyti muzikos pradinėse klasėse. Kaunas: Šviesa, 1967. 84 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Muzika mažiesiems. Kaunas: Šviesa, 1993. 192 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Muzikos mokymas I klasėje: dirbančiam su „Lakštute“ mokytojui. Kaunas: Šviesa, 1995. 272 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Muzikos mokymas II klasėje: dirbančiam su „Lakštute“ mokytojui. Kaunas: Šviesa, 1996. 272 p. ISBN 5-430-02231-4
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Muzikos mokymas III–IV klasėje: dirbančiam su „Lakštute“ mokytojui. 1-oji knyga. Kaunas: Šviesa, 2000. 272 p. ISBN 5-430-02917-3
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Muzikos mokymas III–IV klasėje: dirbančiam su „Lakštute“ mokytojui. 2-oji knyga. Kaunas: Šviesa, 2000. 246 p.ISBN 5-430-02918-1
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida. Lakštutės: knyga mokytojui. Vilnius: Mintis, 2010. 270 p.
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzikos mokymas II klasėje. Kaunas: Šviesa, 1986. 80 p.
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzika II – III klasėje. Kaunas: Šviesa, 1989. 158 p.
 • MATONIS, Vaidas. Harmoningas asmenybės ugdymas ir muzika: istorinis filosofinis aspektas. Vilnius: Žinija, 1987. 21 p.
 • NAVICKIENĖ, Lolita. Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje: metodinė medžiaga mokytojui. Vilnius: Kronta, 2005. 134 p.
 • PILIČIAUSKAS, Albertas. Muzikavimas, ritmika, improvizavimas: (mokymo priemonė pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės studentams). Vilnius: [Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas], 1972. 202 p.
 • ŠEČKUVIENĖ, Henrika. Vaiko muzikinių gebėjimų ugdymas (mokslinis metodinis leidinys). Vilnius: VPU, 2004. 128 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Garsų ir tylos paslaptys: muzika I–IV klasėje. Kaunas: Šviesa, 1995. 256 p. ISBN 5-430-01606-3
 • VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: I klasės mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 2007. 96 p. ISBN 5-430-04648-5
 • VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: II klasės mokytojo knyga su kompaktine plokštele. Kaunas: Šviesa, 2010. 96 p. ISBN 978-5-430-04775-7.

Vadovėliai[keisti]

 • ARNASTAUSKAS, Vincas. Muzikos vadovėlis: V-VII klasėms. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1958. 236 p.
 • ARNASTAUSKAS, Vincas. Muzikos vadovėlis: V klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959. 59 p; Muzikos vadovėlis: V klasei. 6-asis leid. Kaunas: Šviesa, 1964. 72 p.
 • ARNASTAUSKAS, Vincas. Muzikos vadovėlis: VI klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1960. 119 p.
 • ARNASTAUSKAS, Vincas. Muzikos vadovėlis: VII klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1961. 103 p.; 2-asis leid. 1962. 123 p.
 • BALČYTIS, Eduardas; SURGAUTAITĖ, Vida. Muzika: vadovėlis IV-V klasei. Kaunas: Šviesa, 1974. 174 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Ritminės lentelės IV-VIII klasei. Kaunas: Šviesa, 1974 [20 atskirų lentelių lapų aplankas].
 • BALČYTIS, Eduardas; SURGAUTAITĖ, Vida. Muzika: vadovėlis VI-VII klasei. Kaunas: Šviesa, 1975. 214 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika: VI klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 1999. 160 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika: IX klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2000. 224 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika: lietuvių muzika: 10 klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2000. 254 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika: homofoninė muzika: 7 klasės vadovėlis. 3-asis patais. ir papild. leid. Kaunas, 2002. 192 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Muzika: polifoninė muzika: 8 klasės vadovėlis. 3-asis patais. ir papild. leid. Kaunas, 2002. 208 p.
 • BERTULIENĖ, Ingrida; GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta; VALEIKIENĖ, Vitalija. Vieversys: muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas: Šviesa, 2010. 88 p.
 • DAUGARAVIČIUS, Pranciškus. Muzika: vadovėlis III klasei. Kaunas: Šviesa, 1980. 92 p.; 1984. 95 p.
 • DAUGARAVIČIUS, Pranciškus. Muzika: vadovėlis IV klasei. Kaunas: Šviesa, 1989. 94 p.
 • DIKČIUS, Arūnas; VYČINIENĖ, Daiva. Mano muzika: vadovėlis 5 klasei. Vilnius: Alma litera, 1999. 144 p.
 • DIKČIUS, Arūnas; VAIŠVILIENĖ, Jolanta; VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: Muzikos vadovėlis 6 klasei. Vilnius: Alma Litera, 2002. 144 p.
 • KATINIENĖ, A. Dainorėlis: muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas: Šviesa, 1985. 68 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida; JOZĖNAS, Antanas. Muzika I klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla., 1960. 88 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida; JOZĖNAS, Antanas. Muzika II klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla., 1960. 104 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida; JOZĖNAS, Antanas. Muzika III klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla., 1960. 96 p.
 • KRAKAUSKAITĖ, Vida; JOZĖNAS, Antanas. Muzika IV klasei. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla., 1960. 112 p.
 • KRAKAUSKITĖ, Vida. Lakštutė: Muzikos vadovėlis I klasei. Kaunas: Šviesa, 2004. 144 p. ISBN 5-430-03426-6.
 • KRAKAUSKITĖ, Vida. Lakštutė: Muzikos vadovėlis II klasei. Kaunas: Šviesa, 2004. 144 p. ISBN 5-430-03982-9.
 • KRAKAUSKITĖ, Vida. Lakštutė: Muzikos vadovėlis III klasei. Kaunas: Šviesa, 2004. 144 p. ISBN 5-430-03426-6.
 • LIAUKSMINAS, Žygimantas. Ars et praxsis musica [=muzikos menas ir praktika]. Vilnius: Vaga, 1977. 104 p.
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzika: vadovėlis I klasei. Kaunas: Šviesa, 1974, 1975², 1977³, 1979 (4-asis leid), 1982 (5-asis leid), 1986 (6-asis leid.) 79 p. + Muzikos sąsiuvinis (8 p.: nat.).
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzika: Vadovėlis II klasei. Kaunas: Šviesa, 1978. 96 p. priedas: Muzikos sąsiuvinis (13 p.), 1981², 1983³ (3-iasis perdirb. leid). 79 p., 1985 (4-asis leid.).
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzika: Vadovėlis II klasei. Kaunas: Šviesa, 1987¹, 1989². 87 p.
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Muzika: Vadovėlis 3 klasei. Kaunas: Šviesa, 1988¹, 1990². 95 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzika: I klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 1995. 80 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzika: II klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 1995. 112 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzika: III klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 1996. 128 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzika: IV klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 1998. 158 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikos pratybų sąsiuvinis I klasei 1995. 32 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikos pratybų sąsiuvinis II klasei 1995. 32 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikos pratybų sąsiuvinis IV klasei 1996. 32 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikos pratybų sąsiuvinis IV klasei 1998. 32 p.
 • VELIČKA, Eirimas; ŁABUL, Janina. Muzyka: podręcznik dla klasy 1. Kaunas: Šviesa, 2003. 78 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: Vadovėlis I klasei. Kaunas: Šviesa, 2007. 80 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: Vadovėlis II klasei su kompaktine plokštele. Kaunas: Šviesa, 2010. 96 p. ISBN 978-5-430-04751-1
 • VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: Vadovėlis III klasei su kompaktine plokštele. Kaunas: Šviesa, 2011. 104 p. ISBN 978-5-430-05692-6
 • VELIČKA, Eirimas. Mano muzika: Vadovėlis IV klasei su kompaktine plokštele. Kaunas: Šviesa, 2012. 112 p.

Mokslo straipsniai[keisti]

Preliminarus muzikos pedagogikos mokslinių straipsnių lietuviškuose pedagogikos (Pedagogika, Kūrybos erdvės, TIltai ir kt.) žurnaluose sąrašas pateikiamas LMMA (Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos) interneto svetainėje.

Mokslo straipsniai, publikuoti kituose recenzuojamuose mokslo žurnaluose pateikiami žemiau:

ACTA ORIENTALIA VILNENSIA 2000-2003 (nr. 1-4) ISSN 1648-2662.

 • MOTIEKAITIS, Ramūnas. Universaliosios muzikos idėja Kinijos ir Vakarų estetikoje. Acta Orientalia Vilnensia, 2001, nr. 2, p. 193–205.
 • MOTIEKAITIS, Ramūnas. Universaliosios muzikos idėja romantizmo ir neodaoizmo kultūrose. Acta Orientalia Vilnensia, 2002, nr. 3, p. 150–170.
 • TAMOŠAITYTĖ, Daiva. Rasos kategorija klasikinės indų muzikos estetikoje. Acta Orientalia Vilnensia, 2000, nr. 1, p. 183–200.
 • VELIČKA, Eirimas. Tāla: indų klasikinės muzikos ritmikos ypatumai. Acta Orientalia Vilnensia, 2001, nr. 2, p. 164-177.
 • VELIČKA, Eirimas. A Look at the Indo-European Arch-Rhythmics (a comparative analysis of the musical rhythmics of Hindu, Arabs, Greeks, and Balts). Acta Orientalia Vilnensia, 2003, nr. 4, p. 177–199.

Muzikinio ugdymo metodika (populiarieji straipsniai ir kt. leidiniai)[keisti]

 • ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ, Rita. Pasakojimas apie būgnus. Vaikams apie muziką. Vilnius: Radau, 2001.68 p.
 • BALČYTIS, Eduardas. Apie muzikinio ugdymo sistemą Lietuvos mokyklose. Muzikinio ugdymo aktualijos [D. 1]: straipsnių rinkinys. Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla“, 2000, p. 9-24.
 • BŪDVYTIENĖ, Soneta. Muzika per kitų dalykų pamokas. Žvirblių takas, 2002, nr. 3, p. 22–24.
 • CAMPBELL, Patricia Shehan. Vaikų muzikinis ugdymas. Gama, 1993, nr. 3, p. 12–16; nr. 4, p. 19–21; 1994, nr. 5, p. 11–15.
 • ČESNULIENĖ, Dana. Muzika ir žaidimai. Vilnius: Muzika, 1993. 80 p.
 • FEIERABEND, John M. Muzika bei judesys kūdikiams ir mažyliams: natūralu ir stebuklinga. Gama, 2000, nr. 25, p. 32–34; nr. 26, p. 14–19.
 • GARDNER, Howard. Muzikinis intelektas. Gama, 2000, nr. 24, p. 17–22.
 • GARDNER, Howard. Muzikinės kompetencijos raida. Gama, 2001, nr. 26, p. 38–43.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Apie muzikos mokymosi motyvaciją. Žvirblių takas, 1997, nr. 4, p. 29–33.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Ritminės klausos lavinimas iki natų. Gama, 1997, nr. 17, p. 11–15.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Ar lengva būti kūrybiškam? Gama, 1997, nr. 18, p. 6–9.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Grojame K. Orfo instrumentais. Klaipėda: Klaipėdos mokytojų namų leidybinis skyrius, 1997. 52 p.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Jaunesniojo amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas muzikine veikla. Žvirblių takas, 2006, nr. 6, p. 21–26.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Kūrybingumo ugdymas muzikine veikla. Žvirblių takas, 2004, nr. 1, p. 57–62.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Kūrybiškumo ugdymas pradinėse klasėse. Gama, 1995, nr. 11–12, p. 22–24.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Mokykime vaikus komponuoti muziką. Žvirblių takas, 2002, nr. 5, p. 45–49; nr. 6, p. 36–41.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta. Mokykime vaikus vertinti muziką kūrybiškai. Žvirblių takas, 2002, nr. 4, p. 32–37.
 • GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta; Saulius ŠIAUČIULIS, Danas ANDRIULIONIS. Ant muzikos sparnų. Mokomoji knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007. 32 p. ISBN 978-9955-16-203-2
 • GORDON, Edwin E., Charles CAMERON. Vaiko muzikalumo puoselėjimas. Vilnius: Kronta, 1999. 108 p.
 • HERMAN, Evelyn. Suzuki metodas: gyvenimo mokymo filosofija. Gama, 1993, nr. 2, p. 13–16.
 • JENSEN, Eric. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO, 2001, p. 28–29.
 • JORDAN-DeCABRO, Joyse. Nuo garso prie ženklo. Gama, 1994, nr. 6, p. 16–19.
 • KABALEVSKIS, Dmitrijus. Apie tris banginius ir daug ką kita: knyga apie muziką. Vilnius: Vaga, 1975. 216 p.
 • KAVALIAUSKAITĖ, Nijolė. Mokykimės dainuoti. Šiauliai: ŠU l-kla, 2002. 38 p.
 • KAVALIAUSKAITĖ, Nijolė. Mokomės dainuoti dainą. Žvirblių takas, 2001, nr. 6, p. 49–51.
 • LINKEVIČIUS, Kazimieras. Mokomės groti. Kaunas: Šviesa, 1990. 120 p.
 • LINKEVIČIUS, Kazimieras. Muzikuokime visi: (metodinė medžiaga). Vilnius: Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, 1979. 90 p.
 • LINKEVIČIUS, Kazimieras. Optimalių metodų ieškant. Gama, 2000, nr. 25, p. 35–36.
 • MAMENIŠKIENĖ, Nijolė. Balso formavimo metodas (muzikos, choro ir dainavimo mokytojams). Vilnius: Muzikos švietimo centas, 1996. 44 p.
 • MARCINKEVIČIUS, Zenonas. Pradinių klasių mokinių mokymas dainuoti iš natų: metodinė medžiaga. Vilnius: PMTI, 1974. 172 p.
 • MATULIONYTĖ, Darutė. Dainavimo įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje. Žvirblių takas, 2001, nr. 4, p. 28–31.
 • MOCKUS, Antanas. Mokyklinis metalofonas. Kaunas: Šviesa, 1975. 55 p.
 • MOCKUS, Antanas. Metalofonai mokykloje. Iš Antanas Mockus: tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas. Sud. V. Mockienė, R. Norkevičienė. Vilnius: Leidybos centras, 1998, p. 261–264.
 • Muzikos žaismas: ankstyvosios vaikystės muzikos mokymo programa. Parengė Edwin E. Gordon, Beth M. Bolton ir kt. Vilnius: Kronta, 2004. 132 p.
 • NAIDIONOVA, Žana. „Briedžiukas“: vientisos pamokos idėja. Žvirblių takas, 2003, nr. 3, p. 34–38.
 • NAVICKIENĖ, Lolita. Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje: metodinė medžiaga mokytojui (su 2 CD). Vilnius: Krona, 2005. 136 p.
 • PILIČIAUSKAS, Albertas. Muzikos pažinimo pradmenys Medžiaga lektoriui. Vilnius, 1985.
 • RIMKUTĖ, Sandra. Judesio svarba mokymo procese. Žvirblių takas, 2006, nr. 5
 • RINKEVIČIUS, Zenonas. Kokio mokyti muzikinio žinojimo? Gama, 1995, nr. 11-12, p. 18-21.
 • SAKADOLSKIENĖ, Emilija. Daugiakultūriškumas muzikos pedagogikoje. Gama, 1992, nr. 1., p. 18-19.
 • SAKADOLSKIENĖ, Emilija. Mokiniai prastai skaito? Padainuokime, pamuzikuokime ir pašokime kartu su jais! Žvirblių takas, 2006, nr. 5, p. 16–19.
 • ŠEČKUVIENĖ, Henrika. Mokytojų pasirengimo klausimu. Gama, 1996, nr. 14, p. 8–10.
 • ŠEČKUVIENĖ, Henrika. Vaiko muzikinių gebėjimų ugdymas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. 128 p.
 • TVERIJONIENĖ, Erlanda. Muzika moko bendrauti. Žvirblių takas, 2005, nr. 2. p. 51–54.
 • UPITIENĖ, Roma. Muzika – raktas į subtilų vaiko pasaulį. Žvirblių takas, 2001, nr. 6, p. 56–57.
 • VELIČKA, Eirimas. Aktyvieji muzikos klausymosi metodai. Gama, 1999, nr. 21, p. 8–11; nr. 22, p. 2–8.
 • VELIČKA, Eirimas. Dūdelė – tavo draugė. Vilnius: Leidybos centras, 1994. 34 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Grokime! Žvirblių takas, 1998, nr. 4, p. 46–52.
 • VELIČKA, Eirimas. Metodiniai komentarai muzikos dalyko standartams. Gama, 1998, nr. 20, p.
 • VELIČKA, Eirimas. Mokykimės dainuoti. Žvirblių takas, 1996, nr. 1, p. 44–47.
 • VELIČKA, Eirimas. Mokytojo muzikinė kompetencija. Žvirblių takas, 2001, nr. 6, p. 45–48.
 • VELIČKA, Eirimas. Mokyklinė dūdelė: patarimai mokytojui. Vilnius: Leidybos centras, 1994. 12 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzika (I var.). Iš Pradinės mokyklos programos. Kaunas: Šviesa, 1992, p. 115–139.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikinis intelektas ir vaiko muzikalumo raida. Žvirblių takas, 2004, nr. 2, p. 49–53.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikinis ugdymas pradžios mokykloje. Žvirblių takas, 1995, nr. 1, p. 53–56.
 • VELIČKA, Eirimas. Muzikos vadovėlį I klasei „Mano muzika“ pasitinkant. Žvirblių takas, 2008, nr. 5, p. 24-29.
 • VELIČKA, Eirimas.Pradžios mokyklos mokytojų muzikinio raštingumo problemos. Gama, 1993. nr. 4, p. 10–11.
 • VELIČKA, Eirimas. Priešmokyklinio ugdymo muzikos programa. Žvirblių takas, 2001, nr. 3, p. 26–31.
 • VELIČKA, Eirimas. Ritmas ir ritmavimas. Žvirblių takas, 2002, nr. 4, p. 38–43; nr. 5, p. 50–53.
 • VELIČKA, Eirimas. Vertinimas muzikos pamokoje. Žvirblių takas, 2000, nr. 2, p. 51–56.
 • WIGGINS, Jackie. Kuriame dainą. Gama, 1998, nr. 20, p. 11–14.
 • WIGGINS, Jackie. Mažų grupių kompozicijos. Gama, 1999, nr. 21, p. 12–14.
 • WIGGINS, Jackie. Laisvosios ir serijinės kompozicijos. Gama, 1999, nr. 22, p. 8–11.

Etninė muzika, tautosaka[keisti]

 • AMBRAZEVIČIUS, Rytis. Muzikinio folkloro savitumai. Gama, 1995, nr. 9, p. 5–7.
 • Atvažiuoja Kalėdos: Advento – Kalėdų papročiai ir tautosaka. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000. 192 p.
 • BALTRĖNIENĖ – GAŠČIAUSKAITĖ, Marija. Devynstygės kanklės. Kankliavimo tradicijos ir dabartis. Vilnius: Etnomuzikos instituto leidykla, 1997.
 • BAREIKYTĖ, Austė. Metų knygelė: tautosakos pradžiamokslis. Vilnius: Regnum fondas, 1997. 168 p.
 • BAREIKYTĖ-NAKIENĖ, Austė. Nuo garsų pamėgdžiojimo iki refreninių dainų. Tautosakos darbai. 1998, t. IX (XVI), p. 163–170.
 • BAREIKYTĖ-NAKIENĖ, Austė. Vaikų ne vaikų dainos. Liaudies kultūra, 1997, nr. 6, p. 24–27.
 • GEDMANTAS, Arūnas. Gamtos garsų pamėgdžiojimai. Gama, 1993, nr. 3, p. 27–28.
 • GRUMADAITĖ, Rūta. Folkloro ar etnografijos būrelis mokykloje. Liaudies kultūra, 1998, nr. 1, p. 40–41.
 • JOKIMAITIENĖ, Pranė. Lietuvių liaudies vaikų dainos. Vilnius: Vaga, 1970. 268 p.
 • KLIMKA, Libertas. Tautos metai. Vilnius: Etninės kultūros globos taryba, 2008. 376 p.
 • KULEVIČIUS, Česlovas; VELIČKA, Eirimas. Kanklės pradžios mokykloje. Mokykla, 1993, nr.8, p. 18–20.
 • Kupole rožė: Sekminių - Joninių paročiai ir tautosaka. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003. 460 p.
 • Lietuvių liaudies pasakos: su dainuojamaisiais intarpais. Užrašė ir paruošė Jurgis Dovydaitis. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957. 350 p.
 • Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis. Vilnius: Vaga, 1987. 520 p.
 • Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė J. Dovydaitis. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. 352 p.
 • Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė J. Dovydaitis. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000. 445 p.
 • Lietuvių tautosaka. T. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Red. ir medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius: Mintis, 1968. 1180 p.
 • MATULIONYTĖ, Darutė. Pabuskime su pavasariu. Gama, 1999, nr. 21, p. 30–36; nr. 22, p. 36–42.
 • Patarlės ir priežodžiai. Paruošė Kazys Grigas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. 480 p.
 • Po tėviškės dangum: knyga vaikams, suaugusiems, šeimai, pedagogams. Libertas KLIMKA, Ričardas KAZLAUSKAS, Živilė LAZDAUSKAITĖ. Vilnius: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos inst., 1997. 175 p.
 • Senosios kanklės ir kankliavimas. Parengė Romualdas APANAVIČIUS. Vilnius: Muzika, 1994.
 • RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ, Daiva. Vaikų folkloro ansamblių repertuaro formavimas. Liaudies kultūra, 2003, nr. 4, p. 82–83.
 • ŠATKAUSKIENĖ, Vida. Folkloras – univesali vaikų ugdymo terpė. Vilnius: Respublikinis moksleivių estetikos mokslinis metodinis centras, 1989. 40 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Folkoras ir muzikinis ugdymas. Gama, 1996, nr. 14, p. 31–36.
 • Velykų rytą lelija pražydo: Verbų sekmadienio, Velykų, Jurginių papročiai ir tautosaka. Vinius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007. 792 p.
 • VYČINAS, Evaldas. Muzikos instrumentų meistravimas. Gama, 1993, nr. 4, p. 32–33; 1994, nr. 5, p. 34; nr. 6, p. 30–31.

Dainynai[keisti]

 • ČIURLIONYTĖ, Jadvyga. 30 dainelių mažiems ir dideliems. Vilnius: Muzika, 1990. 32 p.
 • ČIURLIONYTĖ, Jadvyga. Lietuvių liaudies dainos vaikams. Vilnius: Vyturys, 1999. 144 p.
 • Dainuoj zuikis, dainuoj lapė: lietuvių liaudies dainos vaikams (su CD). Parengė Dalia *Vaicenavičienė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 64 p.
 • Du broleliu: Grupių „Atalyja“ ir „Žalvarinis“ dainų karaoke. Sud. ir parengė Eirimas Velička. Vilnius: Kronta, 2009. 64 p.
 • Dzūkų dainelės vaikams (su CD). Parengė Aušra Šiaučiulienė. Vilnius: Kronta, 2005. 56 p.
 • GAUBAS, Juozas. 60 dainelių pradinėms mokykloms. Vilnius: Muzika, 1990. 64 p.
 • GRIGONIS, Matas. 200 žaidimų. Vilnius: Mintis, 1988. 120 p.
 • KLOVA, Algirdas. JAV vaikų dainos. Vilnius: Kronta, 2002. 80 p.
 • LAPINSKIENĖ, Neringa. Virš vaivorykštės (su CD). Vilnius: Kronta, 2004. 44 p.
 • LAPINSKIENĖ, Neringa. Dainų gatvelė: dainų knygelė su natomis ir CD. Vilnius: Kronta, 2007.
 • Lietuvių liaudies dainynas. I t. Vaikų dainos. Parengė P. Jokimaitienė. Melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius, 1980. 758 p.
 • Lietuvių liaudies rateliai ir šokiai. Sud. Alina – Elena Kirvaitienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. 144 p.
 • Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai: metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams. Sud. A. Kirvaitienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998. 108 p.
 • Mačiau mačiau kukutį: gražiausios vaikų dainos (su CD). Parengė Eirimas Velička. Vilnius: Kronta, 2005. 102 p.
 • Saulė siuvo marškinaičius: tautosakos rinkinys pradinių klasių mokytojams. Sud. Daiva Prakopimaitė. Kaunas: Šviesa, 1991. 80 p.
 • SIRUTIENĖ, Laima. Dainu dainu dainuškėlį... Vilnius: Muzikos švietimo centras, 1997. 92 p.
 • Šokiai ir rateliai. Sud. Eugenija Venckauskaitė. Vilnius: LTSR Kultūros ministerija, LTSR Mokslinis metodinis kultūros centras, 1989. 216 p.
 • TOLVAIŠIENĖ, Elena. Sekam pasakas: dainelės, muzikiniai spektakliukai, užduotėlės, žaidimas (su CD). Vilnius: Kronta, 2006, 72 p.
 • TOLVAIŠIENĖ, Elena. Spalvotos dainelės: su CD. Vilnius: Kronta, 2006. 64 p.
 • Vaikučiams pabiručiams: dainuojamosios tautosakos rinkinys ikimokyklinio amžiaus vaikams. Sud. Albina Katinienė. Kaunas: Šviesa, 1990. 128 p.
 • VELIČKA, Eirimas. Kanklės mano rankose: dainynas kankliuojančiam jaunimui. Kaunas: Šviesa, 1997. 112 p.
 • Žemaičių ir Klaipėdos krašto dainelės vaikams: su CD. Parengė Aušra Šiaučiulienė. Vilnius: Kronta, 2005. 80 p.