Saulėlydžio melodija

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Saulėlydžio melodija
Jurgis Baltrušaitis
Eilėraštis iš rinkinio „Ašarų Vainikas“ II dalies.


Žemės tyrai tyliai minga,
Ir jau rengias iškilmingai
Žydrio tolių karalienė
Į kelionę jos kasdienę...

Auksu žėri jos apsiaustas,
Ilgas valktis aukso austas –
Aukso sagos ant krūtinės
Ir raudonų rožių pynės...

Jos dvariškių juostos, raiščiai,
Jai praeinant, švyti skaisčiai,
Ir šalmais ir skydais žiba
Sosto riterių sargyba...

Karalienė žengia, buria,
Jos vėduoklė laužus kuria,
Ir tik driekias liepsnos, dūmai,
Spindi laiptai, aukso rūmai...

Ir kai toliuose ji skęsta,
Lygiai nyksta, lygiai gęsta
Jos mįslingos drignės gijos,
Žemės aukuro žarijos...