Čatirdagas

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Čatirdagas
Adomas Mickevičius
Adomas Mickevičiaus, Krimo sonetai: lietuvių ir lenkų kalbom, Juozapo Zavadzkio sp., Vilniuje 1909.
Vertė Motiejus Gustaitis.


Mirza


Drebėdams musulmonas tau pėdas bučiuoja,
Kryminio laivo stiebe, didis Čatirdage!
Pasaulio minarete! Kalnų Padišache!
Tu aukščiausias viršūnes pamušęs po koja,

Lyg Gabrielius, kurs rūmą Edeno daboja,
Sėdi prie dangaus vartų; iš baimės patrakę
Janičarai — grausmingi debesiai prarakę —
Tau skraistę ir turboną žaibais adiniuoja.

Mums ar kaitina saulė arba miglos temia,
Ar žiogai javus kerta, ar giauras mus tremia,
Čatirdage, tu kurčias ant mūsų kentimų,

Tarp dangaus ir pasaulio lyg drogmanstvėrimų,
Paklojęs visą gamtą — gyviją ir žemę,
Vien beklausai, ką Allahs kalba prigimimui.