Šlovė žemaičių

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Šlovė žemaičių
Simonas Stanevičius
S. Stanevičius paantraštėje nurodė „Aukšta daina“. Kūrinys parašytas 1823 m. Pirmą kartą išspausdintas 1829 m.


<poem> Mačiau Vilnių, šaunų miestą,

 Seną mokslų gyvenimą, 

Nuo žemaičių beapsėstą

 Ir jų tikra sutarimą.

Šlovė visus sujudino

 Gera tėviškei daryti, 

Ir, ką amžiai pagadino,

 Čėsas yra sutaisyti.

Daugel metų sviets rokavo,

 Mūsų žemė kaip pražuvo, 

Kaip užmiršo kalbą savo

 Ir užmiršo, kuomi buvo.

Tarp žemaičių vis atgijo

 Garbė tėvų ir liežuvis,

Meilė tarp jų išsiliejo,

 Prasidžiugo ir lietuvis.

Sveiks, Ringaude, mūsų tėve!

 Sveiks, Mindauge, karaliūnai!

Garbę jūsų skelbdink, dieve,

 Kuri linksmin mumis nūnai.

Sveiks būk, senas Gediminas!

 Sveiks, Algirde galingiausias! 

Sveiks, Kęstuti minėtinas,

 Iš žemaičių ko stipriausias!

Buvot ligšiol užmiršime

 Dėl daugumo neprietelių, 

Štai žemaičių surinkime

 Šlovė jūsų prisikėlė.

Prasidžiugo Lėtų šalys

 Ir geruma sūnų savo, 

Nesang greitai iš nevalios

 Pražuvimo išvadavo.

Šviesi saulė užtekėjo,

 Lėtų nušvito pašaliai, 

Rankas ant akių uždėję,

 Išsiskaidė neprieteliai.

Šimtabalsis garsas lėkė,

 Ilgus sparnus plasnodamas, 

Nepaliaudams šaukė, rėkė,

 Po pasaulį skrajodamas:

,,Veizdėk, sviete nusiminęs!

 Kas ten šiaurėj atsitiko, 

Lietuvos senos giminės

 Pražuvime sveikos liko."