(Kai aš užgimiau šypsodamos meiliai)

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
(Kai aš užgimiau šypsodamos meiliai)
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[73]­

Kai aš užgimiau šypsodamos meiliai,
Мапе pasveikino saulutės spinduliai.
Tačiau skaistūnė greit pasislėpė tamsiuos
Užklojusiuos dangaus žydrumą debesiuos,
Ir ankšto kambario užskretusius stiklus
Telanko retkarčiais mėnulis apvalus;
Dažniausìa gi dangus teraukosi niūriai,
Ir slėgia švinėjančių debesių būriai.
Bet saulės šypsulio užmiršti negaliu,
Ir, slėgiamas miglos, ilgiuosi spindulių
Ir laukiu nekantriai blaivėjančio dangaus,
Kai saulė vėl šypsos ir vėjas nebegaus...