(Taip sunku dabarties miglose)

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
(Taip sunku dabarties miglose)
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[54]

Taip sunku dabarties miglose,
Temstant žvaigždei šviesos ateities,
Džengsint dalgei nykiosios mirties,
Nenupulti jautriąja dvasia!

Taip aplinkui klaiku ir baugu!
Sienos turi ausis ir akis:
Ką išvys, ką išgirs, — pasakys,
Ir daugiau nebmatysi draugų!

Bet tegu... Juk ant kapo šviesi
Laimės žvaigždė — skaistutė sužvilgs
Spindulių kamuoliais.

Ir kas tvirtas, kas gyvas, visi
Jos šviesios taip karštai pasilgs,
Kad nueis jos keliais.

Petrapilis, 1916. XI. 1.
(1921. „Nauj. Gad.“, 1).