1957 01 21 Lietuvos TSR AT Prezidiumo įsakas

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO
ĮSAKAS
DĖL UŽDRAUDIMO GRĮŽTI Į LIETUVĄ NUTEISTIESIEMS IR ATLIKUSIEMS BAUSMĘ BUVUSIEMS LIETUVOS BURŽUAZINIŲ VYRIAUSYBIŲ VADOVAMS, BURŽUAZINIŲ POLITINIŲ PARTIJŲ VADOVAMS, LIETUVIŲ NACIONALISTINIO POGRINDŽIO AKTYVIEMS DALYVIAMS, ANTITARYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS

Vilnius, 1957 m. sausio 21 d.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas n u t a r i a:

Uždrausti grįžti į Lietuvą buvusiems Lietuvos buržuazinių vyriausybių vadovams, buržuazinių politinių partijų vadovams, lietuvių nacionalistinio pogrindžio aktyviems dalyviams, antitarybinių organizacijų vadovams, nuteistiems už Tėvynės išdavimą teroristinius ir diversinius aktus, o taip pat asmenims, nuteistiems už banditizmą ir atlikusiems bausmę.

Nustatyti, kad nurodyti asmenys, kurie ateityje savavališkai grįš į Lietuvos TSR, turi būti teismo nuosprendžiu nutremiami iki 5 metų.

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKAS   J. PALECKIS

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO SEKRETORIUS   S. NAUJALIS