Angelų pėdsakai

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Angelų pėdsakai
Henris Vodsvertas Longfelas
Vertė Vytautas Mačernis.


<poem> Kai valandos dienos jau suskaitytos Ir nakties balsai pažadina gerąsias sielas, Tas sklendžiančias šventam, ramiam Džiūgavimui;

Kai vakaro štai žiburiai sušvinta, Kai vėl tarsi fontanai šviesūs ir ilgi Šešėliai židinio Švytuoti ima kambario grindim;

Tada ir vėl tarpe senai palikusiųjų mus Įžengia per duris Ištikimasis mylimasis Dar kartą aplankyt manęs.

Jisai, toks jaunas, tvirtas, jis mokėjo Kovos ugnin svajonėmis nulėkt, Tai jis prie vieškelio plataus parkrito, Nuvargęs nuo gyvenimo kančių.

Tai štai ir jie, šventi, silpnučiai, Gyvenimo kryželį nešą, Išblyškusias rankas nedrąsiai sukryžiavę, Į mus prakalbėt negalį.

Kartu su jais štai dieviška būtybė, Kuri man meilę ir jaunystę dovanojo, Mylėjusi mane labiau nei visa kita, (Jinai dabar šventa danguj gyvena).

Tyliu, kurčiu skambėjimu Ji vėl ateina prie manęs Ir kėdę tuščią užima, Ir ranką švelnią vėl ant mano rankos padeda.

Ir sėdi ji, ir žiūri į mane Švelniom giliom akim, Tai lygiai žvaigždės, tylios, šventos, Kur žemėn iš aukštybių žvelgia.

Ir žodžiai netarti – suprantami, Ir žodžiai, ir širdies malda, Ir švelnūs priekaištai lyg laimės padvelkimas Pasklinda nuo jos lūpų kaip kadais –

Och, nors kartais aš prislėgtas, liūdnas, Bet liūdesys iškart pranyksta, Jei aš prisimenu tiktai Šituos, kurie gyveno čia ir mirė.