Aptarimas:2009 m. peticija dėl Kalbos komisijos

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search

Kodėl išmesti, kas negerai? Manau, tai svarbus Lietuvos istorijai dokumentas, nedaug tokių išliks.

Tiesa, ilgai rašant, matyt baigėsi slapukų (cookies) galiojimas, išsaugant išniro kažkokia didžiulė klaida (visas lapas kringeliais), tad džiaugiausi, kad išvis pavyko išgelbėti pusės dienos darbą ir ne iškart pastebėjau, kad išsaugota ne mano prisistatymo vardu, o tik IP adresu — bet jis irgi patikimas, pastovus, turi Reverse DNS domeną, taigi, ne anoniminis.

Dėl išorinių nuorodų? Man irgi patiktų be jų (ypač į bulvarinius 15min.lt ir Delfi.lt, nors Voruta.lt net labai dalykiškas rašinys) — bet jie yra sudėtinė peticijos dalis, jos priedai, minimi peticijos tekste.

Prašom visada nors trumpai nurodyti dokumento išmetimo iš Viki šaltinių priežastį (būtų gerai ir pagrindžiant kiekvieną svarbesnį keitimo atvejį) — kitaip toks elgesys nelabai derėtų su Viki etiketu. - Vienuolis 13:06, 2009 gegužės 16.

Deja, Vikišaltiniai skirti talpinti grožinei literatūrai, dainoms, teisės aktams ir panašiems dokumentams, o toks tekstas, kuriame kaltinami konkretūs asmenys (tam gal net nėra pagrindo), nereikalingas. Neutralumas visuose Vikimedijos projektuose yra vienas svarbiausių principų. --Homo 12:56, 2009 gegužės 16 (UTC)
Manau, kad diskusijų puslapyje kiekvienas projekto dalyvis, išdėstęs savo mintis, turėtų pasirašyti, nurodyti nuomonės pareiškimo laiką.
Noriu išdėstyti savo nuomonę ir dėl diskusijos esmės. Peticija, esant tam tikroms sąlygoms, galėtų būti laikoma dokumentu ir skelbiama Vikišaltiniuose. Reikėtų skaityti Lietuvos respublikos Peticijų įstatymą (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316592). Jeigu peticijų komisija pripažino kreipimąsi peticija, tai čia jau rimtas dokumentas ir galėtų būti skelbiamas, jeigu peticija dokumentas nepripažintas, o tik taip pavadintas pareiškėjų, manau, kad jį reikėtų kuo skubiau ištrinti. Šiuo konkrečiu atveju nėra aišku, ar kreipimasis tikrai pasiekė Seimą ir ką nusprendė Peticijų komisija. Ši papildoma informacija tikrai turėtų būti šalia paskelbto kreipimosi teksto. Tada ir paaiškėtų, ką su juo toliau daryti. --Kurmis 13:51, 2009 gegužės 16 (UTC)
Sutinku dėl pavardžių, ne jose esmė, pats visai kitaip rašyčiau tą peticiją. Bet iškeltas klausimas tikrai svarbus Lietuvos istorijai (ir Viki žinynų redagavimui), o jį pasirašė daug moralinių autoritetų, ne koks politinio bulvaro riksmas. Dokumentas aišku buvo įteiktas Seimui, o tolimesnio likimo nežinau. Bet jei nutarsim išmesti, sutiksiu. Tik gaila darbo ir nesugalvoju, kur kitur jo vieta — Viki šaltiniuose atrodė tinkamiausia saugoti viešam naudojimui. --Vienuolis 16:51, 2009 gegužės 16 (UTC)

Peticiją paskelbė ELTA, manau, mažai kas ją ten skaitė. Gal bent čia pamatytų. O išmetimu pasidžiaugtų tik politikai, kurie ir toliau netrikdomi galėtų griauti lietuvių kalbos pamatus. Ar to norime? Tarp tų dvidešimt peticiją pasirašiusiųjų tikrai yra tokių, į kurių nuomonę verta įsiklausyti – ne po bet kuo jie pasirašinėja. Henrieta

Bet mes svarstome ne tai, ar kreipimesi (peticijoje) keliamos mintys teisingos, ar mes joms pritariame, o – ar galima jį skelbti Vikišaltiniuose. Visa kita šiuo atveju neturi reikšmės, kitaip neutralumo principas, kurio laikytis Viki projektuose mes privalome, bus pažeistas. --Kurmis 18:06, 2009 gegužės 16 (UTC)
Tikrai, Vikišaltiniai nėra skirti propagandai (tarp kitko, Vikišaltiniuose net vandalų maža tepasitaiko, tad net ir propagandistų požiūriu dėl menko populiarumo jie neturėtų būti laikomi tam tinkamais). Jei įkėlėjas ir pats mano, kad „mažai kas ją ten skaitė“, nėra ko ir čia skelbti ir „populiarinti“. --Martynas Patasius 22:24, 2009 gegužės 16 (UTC)
Dokumentas apie oficialų rašybos darkymą ir lietuvybės stūmimą iš vartosenos — propaganda? Kuo grįstas toks požiūris? Šį dokumentą įkėliau aš, o ne Henrieta — ne populiarinimui, o išsaugojimui, kad išvis būtų galima viešai pasiekti, kad išliktų. Argi Vikišaltiniai jums atrodo populiarus žinynas? --Vienuolis 05:49, 2009 gegužės 17 (UTC)
Dokumentas ir yra dokumentas, o bandymas jį grūsti čia (aiškinant, kad jis čia tinka, nes yra „apie oficialų rašybos darkymą ir lietuvybės stūmimą iš vartosenos“, ar dėl to, kad „iškeltas klausimas tikrai svarbus Lietuvos istorijai“) tikrai gana panašus į propagandą (kitaip tariant, bandymą atkreipti visuomenės ar jos dalies dėmesį į tą peticiją ir tai, kas joje teigiama, o gal ir ją įtikinti tų teiginių teisingumu). Tarp kitko, ar jo buvimas čia nepažeidžia autorių teisių? Teisės aktams pastarosios negalioja, bet nepanašu, kad čia - teisės aktas... Tai turbūt viską išspręstų...
O dėl Hernietos - man buvo pasirodę, kad ten tas pats asmuo, bet jei ne, tai ne. --Martynas Patasius 18:48, 2009 gegužės 17 (UTC)
reikšmingas pilietinės visuomenės dokumentas, garbūs autoriai... --Redagavimas 19:43, 2009 gegužės 17 (UTC)
Tai dar sykį: ar šiam tekstui galioja autorių teisės, ar ne? Jei taip - reikia trinti be kalbų, jei ne - galime aiškintis dėl to, ar palikti. Kol kas aš bijau, kad gali galioti... --Martynas Patasius 21:35, 2009 gegužės 21 (UTC)

...galioja autorių teisės? Ne...[keisti]

Manau, kad dokumentams (jeigu mes šį žodį suprantame dažniausiai vartojama prasme) autorių teisės negalioja. Peticija tikrai ir būtų toks dokumentas. Problema yra ta, kad Seimo Peticijų komisija posėdyje, kuris vyko 2009 m. vasario 17 d., šio kreipimosi dėl tam tikrų aplinkybių nepripažino peticija. Tai šiek tiek keičia situaciją. Tiesa, kreipimasis perduotas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui išnagrinėti ir priimti sprendimą. Ir vis dėlto labai abejoju, ar būtina trinti kreipimąsi dėl to, kad publikuodami jį pažeidžiame autorių teises. Manau, kad autoriai, jį pasirašydami, ir siekė, visų pirma, viešumo, o tik paskui viso kito. --Kurmis 14:17, 2009 gegužės 22 (UTC)

Autoriai išviešindami savo kūrinį per masines inf. priemones (kas reiškia, kad neatlygintinai), nuolat platindami per žiniasklaidą ar kitaip, savo veiksmais išreiškė savo valią dėl autorinių teisių taip vadinamais konkliudentiniais veiksmais, kad leidžia platinti, publikuoti savo kūrinį. Jie netgi to ir siekė - kiek įmanoma didesnio pasiekiamumo. --Redagavimas 19:32, 2009 gegužės 22 (UTC)

Dokumentas ir jo „vikišaltiniškumo“ kriterijai[keisti]

Peticija - dokumentas. Tiesa, gal ne kiekviena peticija reikšminga. Šiuo atveju reikšmingumą lemią dokumento turinys 1) argumentuotas tekstas, 2) teisiškai reikšmingas dokumentas 3) garbūs autoriai (visuomenės veikėjai, prof.) 4) kolektyvinis, o ne asmeninis darbas (autorius ištisa žm. gr.). 5) Reikšminga sritis - lietuvių k. --Redagavimas 19:43, 2009 gegužės 17 (UTC)