Ateities muza

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Ateities muza
(Pagal Aspaziją)

Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[34]

Nekaltinkit manęs už tat, kad aš visai
Nedaug tepadariau, kad greitai parkritau,
Kad užkeltos augštyn galvos aš nelaikiau,
Kad nežengiau pirmyn, lyg milžinas tvirtai...
Nekaltinkit manęs, kad aš lyg koks bailys,
Bijodamas mirties, pabėgau nuo kulkos.
Ir taip jau man sunku, ir taip jau nėr dienos,
Kad švysterėtų man ramumo spindulys...

Biržai. 1913. VIII. 8.