Bado giesmė

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Bado giesmė
Jurgis Baltrušaitis
Eilėraštis iš rinkinio „Ašarų Vainikas“ II dalies.


Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum...

Šios pakalnės vytis Badas –
Senas kerdžius, amžių vadas...
Liesos lūpos jo – nežadas –
Amžius dėvimą jo skraistę
Amžių ašaros aplaistė...

Vyčio kelias kaulais klotas...
Maitkaulis – jo rimbo kotas...
Ir jo širmis nežabotas –
Kur jis gaišo, kur jis žvengė,
Žemės verksmo aidas spengia...

Vytis muša būgną didį...
Vyčiui tarpios raugės žydi...
Eibės juodvarnių jį lydi –
Ir, pajutę puotą trankią,
Plėšrūs paukščiai klaikiai krankia.

Dunda būgnas: – Joja, joja!
Ir kur vytis kelia koją,
Visa kniumba ir ropoja –
Ir nuo jo garbės skelbimo
Žemės varpinės užkimo...

Telkia skurdą jo birbynė,
Ir į Vado žvangią žinią
Vargšai kuopiasi į minią –
Visa bruzda, lala, klega –
Ir turtuolių pilys dega...

Dulkės, iros – ką jis siūlo...
Kur jis vieši, visa dūla –
Milžk, varguoli, beržo sulą –
Tu girdi galiūno būgną –
Gerk už Vadą iki dugno!

Iros, dulkės – ką jis žada...
Gerk už žemės vytį Badą –
Šiandien Giltinę jis veda...