Bendrakeleivis

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Bendrakeleivis
Salomėja Nėris
Eilėraštis iš rinkinio „Prie didelio kelio“, išleisto 1994 m., jau po poetės mirties.


    (Sūnui)

Kai glaudžiu galvelę tavo švelnią
Prie krūtinės savo neramios,
Tartum atramą jaučiu aš delne, –
Tavimi gyvenime remiuos.

Juk per tokią vėtrą, tokią naktį,
Tokią nykumą be pabaigos
Man keliauti valios nepakaktų,
Kovai nepakaktų man jėgos.

Dezertyras! – skamba negarbingai…
Tegu smerkia, barasi tegu!
Bet kaip gera: akmeniu sustingai,
Išsiplėšęs iš buities nagų.

O švelni galvelė – tarsi plunksnos
Glostomo balandžio ar kregždės...
Tolumoj tėvynė mano dunkso –
Lyg pro debesį vilties žvaigždė...

Maskva, 1944.V.1.