Darbo paliuosavimo šventė

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Darbo paliuosavimo šventė
(Pirmoji gegužės)

Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[61]

Tegu dykaduoniai sau šėista ir trankos —
Jie greitai sukauks:
Šiandien surakintos gaminančios rankos
Retežius sutrauks.


[62]

Ir puošianti žemė palaimintų metų
Stebūklais grazna;
Šiandieną užstos laisvo darbo verpetų
Pirmoji diena.

1917. (Nepabaigta).