Debesėliai

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Debesėliai
Zigmas Gaidamavičius-Gėlė
Eilėraštis parašytas 1910 m. rugsėjo 24 d.


Štai dangaus skliautu rausvuoju
Plaukia pulkas debesų
Taip lengvai ir iškilmingai
Žaisle rytmečio varsų...

Juos Aušrinė Širdingoji
Glamonėja maloniai;
Juos bučiuoja ir žavėja
Oro bangos prakilniai...

Jau išaušo ir dienužė;
Girdis atbalsiai dainų,
Girdis pagirio ošimas,
Rauda vargdienių senų.

O laimingi debesėliai
Plaukia, ieško užmiršties, –
Tos vietelės maloningos,
Tos raminančios šalies...