Dienų pastraipos

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Dienų pastraipos
Jurgis Baltrušaitis
Eilėraštis iš rinkinio „Ašarų Vainikas“ II dalies.


Aušta, aušta. Saulė teka,
Puošia žydris žemės taką,
Ir kvapusis vėjas dvelkia –
Mus diena į darbą telkia
Ligi vakaro maldos –
Taip, kaip buvo visados...

Vėl jau saulė nusileido –
Šluostyk prakaitą nuo veido...
Ryt sugrįš saulutė vėlei,
Ir su saule grįš šešėliai,
Daug kas šoks ir kas raudos –
Kaip jau buvo kitados...

Po dienos kita nušvinta –
Daug kas skūra, daug kas kinta,
Veltui, vargše, ranką tiesi,
Jei tu lauki, jei ilgiesi
Vakarykščios valandos –
Ji negrįžta niekados...