Iš Halinos

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Iš Halinos
(Liuosas vertimas)

Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[71]

Aš juokiuosi todel, kad raudoti geidžiu,
Tik raudoti ne čia, ne tuojau,
Ne del šių svetimų bejausmingų žmonių.
Ne, del jų aš juokiuos da labiau.
Aš kenčiu, man skaudu, man sunku. Na, ir kas?
Aš juokiuos ir nė viens nesupras,
Kad man širdį vis slėgia užslėpti verksmai
Ir kad ašaros mano juokai.

Šiauliai. 1913. XII. 3.