Ištrauka iš laiško

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Ištrauka iš laiško
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Visada aš girdžiu iš tolo atšniokščiant,
Lyg vasaros vėjų ratus...
Visada lyg lekia žirgai nežaboti
Ir plėšia raudonus nasrus.

Tai klystu, kad tu atvažiuoji, –
Bučiuoti, kaip saulė nuoga negali!
Iš ledo tu širdį ir lūpas nešioji
Ir vasarą rogėms man meilę veži...