Jungtinės Karalystės himnas

Iš Vikišaltiniai.

Anglų kalba (English)[keisti]

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save The Queen.
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save The Queen.


O Lord our God, arise,
Scatter our enemies,
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks;
On thee our hopes we fix:
God save us all.


Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour,
Long may she reign.
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save The Queen.


Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.


From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lietuviškas vertimas[keisti]

Dieve, sergėk mūsų gracingą karalienę,
Tegyvuoja mūsų kilni karalienė,
Dieve, sergėk karalienę.
Padaryk ją nugalėjusia,
Laiminga ir šlovinga,
Kad mus valdytų ilgai:
Dieve, sergėk karalienę.


O Viešpatie, mūs Dieve, iškilk
Išsklaidyk mūsų priešus,
Ir priversk juos žlugti;
Glumink jų politikus,
Pykdyk jų suktus triukus,
Tavim mes grindžiame savo viltis,
Dieve, sergėk mus visus.


Išrinktiniausias savo dovanas
Ant jos prašome išlieti,
Te ji valdys ilgai.
Te ji gins mūs įstatymus,
Ir visad duos mums priežastį
Dainuoti širdimi ir balsu,
Dieve, sergėk karalienę.


Ne vien tik žemėj šioj,
Tebus Dievo gailestis žinomas,
Nuo kranto ligi kranto!
Viešpatie, priversk tautas matyti,
Kad žmonės broliais turi būt,
Ir sudaryt vieną šeimą
Per visą platųjį pasaulį


Nuo kiekvieno nematomo priešo
Nuo žudiko piktadarybių
Dieve, sergėk karalienę!
Virš jos tavo rankos teišsities,
Dėl Britanijos gins,
Mūsų motiną, princesę, draugę,
Dieve, sergėk karalienę!

Nuorodos[keisti]