Kareivio atsisveikinimas

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Kareivio atsisveikinimas
Jonas Biliūnas
Eilėraštis parašytas 1905 m. sausio mėnesį. Publikuotas po rašytojo mirties „Vilniaus žiniose“ 1908 m.


<poem> Sudiev visiems! Kažin ar begalėsiu Sugrįžt pas tėvą ir matušę seną, Pas vaikelius ir mylimą Aleną, – Kažin ar juos visus beparegėsiu...

Į karą vež! Ten gyvastį padėsiu Baisioj kovoj, kurioj vargdienius gena, Kuriai tiek turtų ir aukų gabena, – Ten tarp draugų ir aš auka gulėsiu.

Tik vieno daikto, dieve, aš prašyčiau, O išklausyk mane! Juk tu galingas, Juk tu palaimintas darbų šaltinis:

Nors niekad jau savųjų nebmatyčiau, Bet lai ateina laikas stebuklingas, – Tegul pranyksta karas... paskutinis.