Laiko melodija

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Laiko melodija
Jurgis Baltrušaitis
Eilėraštis iš rinkinio „Ašarų Vainikas“ II dalies.


Veikiai, veikiai dienos sravi,
Tarpsta, limsta, skrimba, žydi –
Dienos gandina ir žavi,
Rita savo ratą didį...

Dienos baudžia, dienos glosto,
Čia puošnutės, ten nuskaro –
Griauna jos valdovo sostą,
Laisvą į vergiją varo...

Pluša Laikas veikiai, veikiai,
Šykšti, ko širdims pritrūko,
Siūlo, perša, ko nereikia,
Ir brukte į delną bruka...

Laikas uoliai seiki būtį –
Kaip jis lekia, mums pasako
Girios vieniša gegutė,
Svambūs žingsniai žemės tako...

Ant stropi dienų švytuoklė
Bilda, tina, žengia, žymi
Žemės triūso pelną, duoklę,
Mirksnio mirtį, mirksnio gymį...

Ant – darbus malūno sparnas
Kyla, svyra ir artoją
Kaip palaido vėjo tarnas
Vis tolyn nuo lopšio moja...

O kai temstant sodai snaudžia,
Sutartingą amžių žinią
Skelbia – dunda, dusliai gaudžia
Varpo psalmė vakarinė...