Lietuvos TSR himnas

Iš Vikišaltiniai.
Pereiti į navigaciją Jump to search
1950-1956 1978-1988

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
savąją laisvę kovojus ilgai.
Kur Vilnius senasis, kur Baltijos jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Priedainis:
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!


Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Stalinas veda į laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Priedainis

Šalis mūs galinga, nebijom pavojų,
Apginsim Tėvynę nuo priešų visų.
Mes žengiam pirmyn į didingą rytojų
Skaidriuos spinduliuos komunizmo šviesų.

Priedainis

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Priedainis:
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!


Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Partija veda į laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Priedainis

Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų,
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

Priedainis