Malda į Agnį

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Malda į Agnį
Iš indų „Rigvedos“
Pirmoji publikacija – „Skaitymai“, 1923, XXIII kn. Vertėjas Maironis.


<poem> Į Agnies kunigą meldžiuosi, Kurs šventą auką atnašauja, Hotarą, Viešpatį dosniausį, Šventųjų pranašų godotą Ir dabartinių vertą godo.

Dievus mums Agnis tesutelkia! Įgyt per Agnį trokštam turtų Ir sau palaimos kasdieninės, Garbingai sūnumis turtingi.

Kiekviena atnaša ir auka, Kurią tu apsupi aplinkui, Tuojau pas dievus, Agnie, kyla.

Garbus Hotaras, Agnies viešpats, Iš tarpo pranašų aukščiausias Draug su dievais tegul ateina!

Tu savo garbintojams rodai Ir palankumą, ir malonę, Tuo įgarsėjęs, Angiraiti!

Aplink tave kas dieną, Agnie, Nakties žibinte, susirinkę Tau garbę duodame maldingai.

Visų aukų šviesiai valdovei, Tau stovinčiai teisių sargyboj, Savuos namuose išaugintai.

Kaip sūnui tėvas taip tu, Agnie, Būk mums prieinamai maloni Ir prie geros priveski kloties!