Skausmo valanda

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Skausmo valanda
Vincas Mykolaitis-Putinas
1956 m.


<poem> Ta skausmo valanda kaip ašara sūri Į sielos gelmenas be garso nulašėjo. Pripildyta taurė — ir nieko neturi, Kas širdį džiugino ir guodė, ir žavėjo.

Ir visa, ką lig šiol mylėjau ir kenčiau, Dabar vien tuštuma be atgarsio ir aido. Ir sutemų ertmė kaskart arčiau, arčiau, Bet sutemos šįkart daugiau širdies nebaido.

Į sutemas grįžtu, į naktį atgalios. Naktis kaip motina man buvo daugel kartų. Dienovidžio kaitra daugiau nebevilios, Nuo saulės bučinių širdis juodai apkarto.

Susikaupiau savy rūstus ir nebylus Tylios raminančios vienatvės laukimu. Širdis nei prievartai, nei melui nepaklus, Skausmingai nusivylus laime ir džiaugsmu.

Dabar į gilų aukštį pakeliu akis, Kur begaliniai toliai driekiasi žvaigždėti. Žinau — kitokios laimės ilgesys atgis, Žinau — kitokis džiaugsmas širdį ims žavėti.