Smilgų šlamesys

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Smilgų šlamesys
Jurgis Baltrušaitis
Pirmą kartą eilėraštis išspausdintas 1942 m. rinkinyje „Ašarų Vainikas“.


Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako,
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus,
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako,
Kad tu ir jos stiebas – amžių saikui lygūs...

Nes jau taip sumanė Tėvas visagalis,
Kad, priėmę žemės skirtį lygiai kuklią,
Judu – dvi Jo mįslės, dvi vienodos dalys
Pelenų ir žiedo jungtame stebukle...

Kas šią žinią gyvą, atbudęs, nugirsta,
Savo lakų mirksnį jau iš amžių semia, –
Žemės karalystės daugiau nebeskirsto
Į žvaigždėtą dangų ir dumbliną žemę...