Tėve mūsų

Iš Vikišaltiniai.

Tėve musų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas
Teateinie tavo karalystė,
Teesie tavo valia, kaip danguje, kaip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien,
Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip
Ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

[Nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius.] Amen.