Vikišaltiniai:Kas yra Vikišaltiniai

Iš Vikišaltiniai.

Vikišaltiniai (Laisvoji biblioteka) yra skirti saugoti laisvai prieinamus tekstinius (meno ir mokslo etc.) kūrinius, sukurtus per visą žmonijos istoriją. Tačiau ne viskas tinka talpinti į Vikišaltinius.

Autorystė ir publikavimas[keisti]

Kadangi Vikišaltinius gali redaguoti kiekvienas, reikia, kad būtų galima patikrinti tekstus, pataisyti, palyginant su originalais. Dėl to Vikišaltiniams tinkami tik tokie jau anksčiau publikuoti kūriniai ir dokumentai, oficialiai peržiūrėti bei praėję kokią nors redakcinę kontrolę (kaip, pavyzdžiui, recenzavimas). Kūrinių, anksčiau paskelbtų kuria nors kita kalba, vertimus galima pateikti ir tuo atveju, jei jie anksčiau nėra publikuoti, su sąlyga, kad neegzistuoja joks kitas anksčiau publikuotas vertimas, tinkamas pagal Vikišaltinių taisykles.

Siekiant išvengti nesklandumų, susijusių su autorių teisėmis, Vikišaltiniuose galima pateikti tik tuos tekstus, kuriems autorių teisės negalioja, taip pat kūrinius, kuriuos leista platinti pagal kurią nors laisvąją licenciją, pavyzdžiui, pagal GFDL arba Creative Commons nuostatas.

Pagalbinė informacija[keisti]

Žinyno pobūdžio informacija (rinkimų rezultatai, teoremų įrodymai ir pan.) pateiktini Vikišaltiniuose tik kaip užbaigtų kūrinių dalis. Analogiška sąlyga galioja ir kompiuterinių programų išeities tekstams.

Siekiant tvarkingai sugrupuoti vieno autoriaus kūrinius, Vikišaltiniuose gali būti pateikiamos autorių bibliografijos (jų kūrinių sąrašai). Jos turi būti laikomos autorių vardų srityje.

Netekstinę informaciją rekomenduojama laikyti Vikitekoje, bet ten laikomus vaizdus ar garso įrašus prireikus galima naudoti ir Vikišaltiniuose.

Nuorodos[keisti]

GNU projekto tinklalapis (anglų k.)