(Tėveli, tėveli, kas ten taip atdunksi?)

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
* * * (Tėveli, tėveli, kas ten taip atdunksi?)
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[46]

„Tėveli, tėveli, kas ten taip atdunksi?“
— Miegokit, vaikeliai, tai juodvarniai krunksi“...
Ramina Laisvūnas vaikus,
Nors pats jis kai ko neramus.

„Tėveli, tėveli!“ — vikresnis nubunda:
„Kas ten taip atžvangsi? Ко žemė taip dunda?“

—„Tau žvangsi, matyti, sapne...
„Таi ošia, vaikeii, giria“...
Ir vėi visi miega. Tik vienas pašoksta:
Tėveli! Kas ten? Ar tai akmens taip sprogsta?


[47]

Tėveli, iš kur ta pyška?“
Bet niekas nė žodžio—tyla.

Ir pradeda klykti. Mažyčiai sukįla.
Kukčiavimas. Verksmas lig ryto netyla.
Tik auštant suminga vaikai.
Linksmi nekalti jų sapnai.

Šypsodamos saulė iš užmiškio rieda.
Pušynas nubunda, čiulbūnai jau gieda.

Bet kas tarp žaliųjų pušíų
Pakasta po žemių šviežių?
Šypsodamos saulė apšviečia ir kelią,
Bet kas ant jo dulkių tą debesį kelia?

Greičiau pasitraukit iš čia:
Tai joja kazokai riščia.