(Virš snieguotų kalnų, virš augštų debesių)

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
(Virš snieguotų kalnų, virš augštų debesių)
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[74]­

Virš snieguotų kalnų, virš augštų debesių
Man vilioja mėlyne dangaus...
Tenai saulės salis ir šviesa, spindulių
Tenai mano dvasia atsigaus.
Amžiais tvyska — spindi mėlynė dangaus...

[75]­

Ten saulėta erdve tarp vėsių spindulių
Mano liūdna dvasia atsigaus,
Tik augštyn, tik augštyn virš kalnų, virš kalnų.
Virš augštų debesių į mėlynę erdvės dausų,
Ten kvėpuosiu laisviau, ten svajosiu kilniau,
Tik greičiau, vis augščiau ir augščiau!
Ir kylu mintyje ant svajonės sparnų...