Du likimu

Iš Vikišaltiniai.
Jump to navigation Jump to search
Du likimu
Julius Janonis
Janonio raštai, "Varpo" bendrovės spaustuvė, Kaunas, 1921


[44]

Du jaunuoju bernužėliu
Pro likimą ėjo;
Jiem laimelė — laimėjėlė
Ateiti žadėjo:
Turtingajam švytrų kardą,
Ristąjį žirgelį,
О beturčiui jautrią sirdį,
Kietąjį vargelį.
Turtingajam mergužėlės
Vainikėlius pynė,
Bet jis draskė juos ir žirgas
Juos po kojom mynė.
Vargdienėliui nieks nepynė
Iš gėlių vainiko,
Nes turtingas jas išskynė,
Vien stiebus paiiko.
Кą sutiko turtingasis,
Тą kardu kapojo;
Skurdas, ašaros teliko,
Kur tik jis prajojo.
Кa sutiko vargdienėlis,
Tam griaudžiai dainavo,
Тą griaudino, tą ramino,
Тą saldžiai liūliavo.

* * *[keisti]

Turtingajam pasimirus,
Kunigai lydėio,
Paskui karstą vargdienėlio
Ubagai teėjo.

1914. („Nauju Taku”).